Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2022

न भेऊ, न छेऊ

न बुझिने छेकछन्द, न आफन्त

केवल

अनौठो

तर

अघोर अभ्यस्त

हो त्यही

परदेश नगरीमा

धपक्क

शिरमा

ढाकाटोपी लाउने भेटें

(more…)

Read Full Post »