Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2018

गजल

ठाम्-ठामै अचेल बोल्नेको जमाना आ’छ भगवान

जानेरै सम्बन्ध पोल्नेको जमाना आ’छ भगवान।

**

नाफाकै याँ खेलो आ’छ, आफ्ना सब् पराई भा’छ

समय र स्वार्थ घोल्नेको जमाना आ’छ भगवान।

**

छिनमै नाता जोड्ने आ’छ, दिनमै बाचा तोडे भा’छ

टोल्-टोल् मै विश्वास् ढोल्नेको जमाना आ’छ भगवान।

**

(more…)

Read Full Post »