Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2012

गजल

गाउँमा बाँड्ने राहत सबै, अपुङ्गे उहीं खाए भन्छन्

नाङ्गा आङ् सब ढाक्छौं भन्थे, आफ्नै घर पो छाए भन्छन्

**

प्रतिक्षाको बाली बुढ्यो, सुदामा छन् जनता यहाँ

निस्वार्थ गाँस लिन गा’को, धनकै गीत वहाँ गाए भन्छन्

**

(more…)

Read Full Post »