Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2014

(“सालको पात झरेछ आलीमा, नयाँ आयौ भर्छौ कि खालिमा….!” नयाँ वर्ष वि.सं.२०७१ सालको पुनित अवसरमा…….)

 

महत्वका छेऊनेर बहन्छुSpring-Image

सम्भावना भएकैलाई म भन्छु

नयाँ वर्ष

प्रत्येक नयाँ पलमा

यो बोली

देव-वाणी होस्

यो कामना

शाश्वत, जादुमयी पुगोस्

(more…)

Read Full Post »